Kontakt

Har du frågor om Tjörns Konstförening, kontakta oss gärna:

Ordförande Anita Glantz: 0708-14 02 27; info@anitaglantz.se

Kassör Inger Johansson: 0304-671300  inger.h.johansson@skarhamn.net

Sekreterare Marieanne Berndtsson

Följ oss gärna även på Facebook: https://www.facebook.com/tjornskonstforening/

Vid frågor om hemsidan, bildmaterial, etc kontakta Cecilia Hederoth: 0704-561956; cecilia@c2design.se