Kallelse till Årsmöte för 2021

Kallelse till Årsmöte i Tjörns konstförening

 den 27 mars 2022 kl 15-17

på Billströmska Folkhögskolan

Vi startar med ett föredrag kl 15-16

Tjörns kulturförvaltning har ett tema varje år och 2022 är temat ”Arkitektur”

varför vi på TKF gör en guidning av skolans arkitektur och verksamhet.

Därefter är det kaffe och årsmötesförhandlingar.

Den 3/10-21  hade vi 2020 års årsmöte det föranleder färre konstverk för utlottning i år.

Följande konstverk utlottas till närvarolotteriet: Annett Florén, stor bytta, Stefan Ceder, målning, Sara Hansson, textil/collage och en vårresa. Till medlemslotteriet:

Maria Kristoffersson, stor keramikvas, Jirina Janzbach, måleri och bok ”På kryss med Evert Taube” Konstverken har ett värde av 32 000:-

Vårens Aktiviteter 2022

Lördagen Den 9 april är Tjörns Konstförening värd för Distriktets Årsmöte.

Medlemmar är välkomna att delta på Konst- och Kulturvandring på Stenungsön mellan kl 1430-1630, pris 100 kr. Anmäl er till Barbro eller Marieanne, se nedan

Vårresa lördag den 14 maj

Vi möter våren i Skaraborg och på Kinnekulle

Avresa ca 7.00 från Skärhamn och med sedvanlig upphämtningsrunda.

Start med kaffe och fralla i Husaby/Kollängen hos Elisabeth Stigssons galleri med 4 konstutställare. Så fortsätter vi till konstsmidesmästare Therese Engdahl.

Efter det är det besök hos konstnär, Marin Hansson som också är skulptör.

Vi besöker också Husaby kyrka. Därefter lunch i Forshems gästgiveri.

Eftermiddagen är ännu ej färdigplanerad.

Pris ca 750: – vilket innefattar allt, inkl. kaffe/lunch/em. fika.

Även denna resa sker i samarbete med Vänföreningen för Akvarellmuseet

Anmälan till:

Barbro Arén Svanvik Tfn 0707- 55 04 40 eller Marieanne Berndtsson 0703- 19 56 35

Senast 1 maj 2022

Karl Nordströms förening

En inbjudan från förningen att delta på en föreläsning av Johannes Nordholm, psykolog och konstskribent på Billströmska folkhögskolan i vår.  Temat är ”konst och psykiskt lidande” Anmälan till Solveig Olausson s.olausson@telia.com Tfn 070- 382 38 39

Sommarutställning 2022

Vi gör ett nytt försök med att ställa ut på Akvarellmuseet, Fria Verkstaden under perioden 2/7 – 17/7 med öppettider som museet. Vernissage lördag den 2 juli.

Utställare Annett Florén, keramik och Stefan Ceder, måleri

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Tjörns Konstförening 2021

Styrelse och Styrelsearbete under 2021

Ordförande 1 år               Anita Glantz

Ledamot       2 år               Inger Johansson och Anette Fosser

1 år kvar                            Barbro Arén-Svanvik och Marieanne Berndtsson

Suppleanter 1år                Kristina Forsberg, Carl Bloom, Birgitta Rydh Winnberg

Revisorer     1 år               Annika Nestorsson, Gunilla Måneskiöld Hansson och

                                            ers Barbro Carlsson

Valberedning  1 år            Leif Nilsson (sammank) Yvonne Khal, Ulla-Britt Johansson

Styrelsemöten under 2021

Styrelsen har regelbundna styrelsemöten, första måndagen varje månad. Det blir ca 8 styrelsemöten. Däremellan har styrelsen olika arbetsgrupper för resor, konstnärsbesök och utställningar.

Bokslut och resultat

Bokslutet kommer att redovisas på årsmötet. Medlemsantalet är 2021 ca 175.

Årsmöte för 2020 hölls den 3 oktober 2021 på Billströmska Folkhögskolan

Ett stort antal medlemmar kom till vårt årliga årsmöte, ca 70 stycken. Vi hade fin jazzunderhållning av Jessika Winnberg och Anna Brolin innan vi startade årsmötesförhandlingarna och det uppskattade lotteriet.

Vårens aktiviteter och resor

Varken vi eller Vänföreningen kunde genomföra någon vårresa pga av pandemin. Däremot genomförde vi den 23 maj ytterligare en uppskattad konst-och kulturvandring på Stenungsön tillsammans med Marika Berglund

På kryss med Evert Taube, en musikalisk resa med David Anthin och Martin Bagge. Den 22/8 samlades ett stort antal medlemmar, på Atenes brygga för att lyssna på anekdoter om Evert Taube och lyssnade på hans musik. Det var en fantastiskt vacker kväll med en röd solnedgång.

Styrelsen gjorde en inköpsresa till Gerlesborgskonstnärer eftersom TKF inte kunde genomföra sin sommarutställning

Konstens vecka

Under konstens vecka, vecka 40 genomförde konstföreningen en föreläsningsserie med tre olika föreläsare.

Arkitektur – en konst med Maria Rutgersson berättade om hur hon tänker när hon ritar hus i Bohuslän, nya eller renoveringar. Detta var ett välbesökt arrangemang

Att vara konstnär- Christina Bolling berättade om sina projekt i Sverige och i Europa

Egnahemsfabriken- Anna Berglund berättade om filosofin bakom Egnahemsfabriken

Glöm inte medlemsavgiften!

Årsavgift för enskild 200:- och för par/sammanboende 300:-

SWISH 123 09 55 971 eller Bg 5500-8171