Medlemslotteriet 2019

VINSTER OCH VINNARE  FRÅN MEDLEMSLOTTERIET 2019

Tavla ”Sång för jorden” av Eva Wilms – Ulla-Britt Forsberg

Tavla av Yvonne Karlsson – Maud Nilsson

Tavla ”Soldis” av Anita Karlsson – Gunilla Bövik

Tavla ”Från Indien” av Anita Glanz – Yvonne Barkstedt

Tavla ”Änglavakt” av Eta Hedman – Inger Wiberg

Keramik ”Azurmantel” av Lotta Fagrell – Gunilla Eriksson

Vätte av Marieanne Gunnemark – Elaine Bergman

Skål och kanna av Jenny och Joakim Arthur – Erland Håkansson

Tavla Johan Blom – Martin Barkstedt

Glasäpple av Sofia Bergman – Ann-Charlotte Pedersen


Närvarolotteri
Vårresa – Mona Kristensson
Bokvinst – Agneta Hermansson
Bokvinst – Eva Sörensson