MEDLEMSBREV/KALLELSE till ÅRSMÖTE för 2020

Detta annorlunda år har vi valt att flytta årsmötet till hösten så att alla kan delta fysiskt. Vi hoppas att alla är vaccinerade för Covid-19 då.

Årsmöte den 3 oktober 2021 kl 15-17

på Billströmska Folkhögskolan.

Musikunderhållning kl 15-16

I år har vi bjudit in Jessica Winnberg med sin kollega Anna för en timmes musikunderhållning. De sjunger visor och jazz.

Kaffe, årsmötesförhandlingar och medlemslotteri

Efter kaffet inleds årsmötesförhandlingar. Därefter medlemslotteri där vi även i år lottar ut 5 av 10 inköpta konstverk som närvarolotteri. Vinsterna finns på vår hemsida www.tjornskonstforening.se

VÅRENS AKTIVITETER 2021

Vi har försökt att hitta aktiviteter för alla medlemmar som kan passa i dessa Coronatider, dvs utomhusaktiviteter.

KONST- och KULTURVANDRING

På Stenungsön söndagen den 23 maj kl. 14-16 Pris 50:-/pp

Detta gör vi i samarbete med Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet. Det är även i år Marika Berglund som guidar oss runt på ön. Vi samlas på P-platsen på Stenungsön

kl. 14. Vi går i alla väder och det är fritt fram med egen kaffekorg.

Anmälan: Anette Fosser Tfn 076-875 63 05 eller Barbro S-Ahrén 070-755 04 40

 ATENES BRYGGA lördag den 5 juni kl 14 i SKÄRHAMN

”Till sjöss med Evert Taube” med David Anthin och Martin Bagge.

David har disputerat på Evert Taubes liv och leverne och Martin är musiker. Tillsammans bjuder de på berättelser, sång och musik av allkonstnären Evert Taube.

Medlemmar gratis och icke medlemmar 100: -/pp. Ingen anmälan krävs, men kom i tid – det finns 50 platser!

Evenemanget sker i samarbete med Föreningen Atene och Studieförbundet Vuxenskolan

SOMMARUTSTÄLLNING 2021

Även i år har vi möjlighet att visa vår utställning på NAM; Akvarellmuseet i ”Fria Verkstaden” under perioden 19 juni – 4 juli. Öppettider 13-18 dagligen

Utställare är i år representanter från Norra Bohuslän, Gerlesborg

Stefan Ceder måleri och Annett Florén keramik

Medlemmar erhåller 10% rabatt vid inköp av utställarnas konstverk

Verksamhetsberättelse för Tjörns Konstförening 2020

Styrelse och styrelsearbete

Ordförande 1år                 Anita Glantz

Ledamot   2 år                   Barbro Arén Svanvik och Marianne Berntsson

Ledamot 1 år kvar            Inger Johansson och Anette Fosser

Ersättare 1 år                    Kristina Forsberg, Leif Nilsson, Carl Bloom

Revisorer 1 år                   Gunilla Månesköld-Hansson och Annika Nestorsson

Ersättare 1 år                    Barbro Carlsson

Valberedning 1 år             Britt-Marie Helder och Maj-Britt Berndtsson

Styrelsemöten under 2020

Trots Corona situationen så har styrelsen träffats med avstånd, en gång i månaden under sept-december samt febr-maj. Särskilt stor aktivitet har det varit i styrelsen då vi haft vår sommarutställning.

Bokslut och resultat

Bokslutet kommer att redovisas på årsmötet. Medlemasantalet har minskat påtagligt under 2020. Idag har vi ca 150 medlemmar. Det betyder att vi har gjort något färre konstinköp under 2020.

Resor under 2020

Inga resor har kunnat genomföras under 2020 pga Covid- 19. Däremot genomförde vi en kulturvandring på Stenungsön den 3 oktober. Denna blev mycket uppskattad varför vi gör repris i vår.

Sommarutställning 2020

En mycket uppskattad och välbesökt sommarutställning genomfördes tidig sommar 6/6-21/6. Utställare var Jirina Janzbach från Orust, Tintin Hallding från Tjörn och Soile W Algeröd från Stenungsund. Vi gjorde ett ordentligt inköp till vår vinstbank och förmedlingen av försäljning till konstnärerna blev lyckat.

PLANERADE AKTIVITETER HÖSTEN 2021

I samarbete med Vänföreningen planeras en resa med M/S Atene från Skärhamn till Marstrand. Besök på Strandverket där en utställning av glas sker i höst. Arrangör är Vänföreningen NAM.

GLÖM INTE MEDLEMSAVGIFT 2021!

Årsavgiften är 200:-/per person eller 300:-/ för par eller sambor

SWISH 123 09 55 971 eller Bg 5500 – 8171