Kontakt

Har du frågor om Tjörns Konstförening, kontakta oss gärna:

Ordförande Bente Nielsen 0763 288 668 bente@galleriunder.se

Kassör Inger Johansson 0304 671300  inger.h.johansson@skarhamn.net
Sekreterare Eva Andersson 0708 917245

Vid frågor om hemsidan, bildmaterial, etc kontakta Cecilia Carlson 0704 561956 cecilia@c2design.se