Kontakt

Har du frågor om Tjörns Konstförening, kontakta oss gärna:

Ordförande Anita Glantz: 0708-14 02 27; info@anitaglantz.se

Kassör Birgitta Winnberg: 0722-33 31 50; winnbergbirgitta@gmail.com

Sekreterare Marieanne Berndtsson: 0703-19 56 35; info@bobehaget.se

Följ oss gärna även på Facebook: https://www.facebook.com/tjornskonstforening/

Vid frågor om hemsidan, bildmaterial, etc kontakta Cecilia Hederoth: 0704-561956; cecilia@c2design.se