Konstlotteriet

Varje år används medlemsavgiften till inköp av konst som lottas ut till medlemmar vid föreningens årsmöte.

Medlemsavgiften om 150:-/per person eller 250:-/ per samboende par, ger en stor chans till vinst i konstlotteriet där konst lottas ut.

ÅRETS VINSTER OCH VINNARE  FRÅN MEDLEMSLOTTERIET 2017

1.Ulla-Stina Larsson, Nära havet III, Gunilla Börjesson-Qvist, Skärhamn

2.Soile W Algeröd,  Hus, akvarell           Susan Axelsson, Skärhamn

3.Bissa G. Segersson, Kanna, keramik  Mona Hyttsten, Skärhamn

4.Bissa G. Segersson, Fat keramik        Inger Wiberg, Göteborg

5.Sven Lingardsz, Vårt dagliga bröd      Birgitta Kjellman, Skärhamn

6.Sven Lingardsz, Inför turneringen       Jan Andersson, Skärhamn

7.Kristina Andersson, Korp, keramik      Gunilla Eriksson, Skärhamn

8.Krister Svanvik, Tre kor, akvarell        Johan Högdén, Skärhamn

9.Anita Glantz,  Sri Lanka, akvarell        Rakel Bärg,  Skärhamn

10. Eva Wandenor, Järntorgsvår, blandteknik Inger Strand Sjöström Klädesholmen

NÄRVAROLOTTERI:

Resa till Värmland den 13 maj               Elaine Bergman, Rönnäng