Föreningen

Tjörns Konstförening
Tjörns konstförening bildades i början av 60-talet och har sedan dess varit en viktig del av kulturlivet på Tjörn.

Föreningen har till syfte att öka förståelsen för konst genom att stödja högstadieskolornas bildarbete, arrangera konstutställningar, föredrag, konstresor och studiecirklar.

Varje år arrangeras en sommarutställning där vi visar en eller flera intressanta konstnärer. En konstresa arrangeras under våren samt ibland på hösten med besök på gallerier, museer eller hemma hos konstnärer i deras ateljéer. Under Konstveckan i vecka 40 (1-7/10) ordnar vi en intressant föreläsning för våra medlemmar.

Tjörns Konstförening är medlem av Sveriges Konstföreningar som i stor omfattning stödjer det konstnärliga livet i Sverige genom kurser och utbildningar samt ger ut Sveriges största konsttidskrift, Konstperspektiv.

Sveriges Konstföreningar har ca 1 400 anslutna konstföreningar, varav 30 av dessa finns i Bohuslän med ca 1000 medlemmar. Arbetet med konstföreningar engagerar ca 500 människor och alla arbetar ideellt och är utan tvekan Sveriges största folkrörelse.

Styrelsen för verksamhetsåret 2020/2021

Anita Glantz, ordförande

Barbro Arén Svanvik, vice ordförande

Birgitta Winnberg, kassör

Marieanne Berndtsson, sekreterare 

Anette Fosser

Inger Johansson 

Suppleanter:

Carl Bloom

Kristina Forsberg

Revisorer: Gunilla Måneskiöld-Hansson och Annika Nestorsson

Revisorssuppleant: Barbro Carlsson

Valberedning:  Britt-Marie Helder och Maj-Britt Berndtsson