Föreningen

Tjörns Konstförening
Tjörns konstförening bildades i början av 60-talet och har sedan dess varit en viktig del av kulturlivet på Tjörn.

Föreningen har till syfte att öka förståelsen för konst genom att stödja högstadieskolornas bildarbete, arrangera konstutställningar, föredrag, konstresor och studiecirklar.

Varje år arrangeras en sommarutställning där vi visar en eller flera intressanta konstnärer. En konstresa arrangeras under våren samt ibland på hösten med besök på gallerier, museer eller hemma hos konstnärer i deras ateljéer. Under Konstveckan i vecka 40 (1-7/10) ordnar vi en intressant föreläsning för våra medlemmar.

Tjörns Konstförening är medlem av Sveriges Konstföreningar som i stor omfattning stödjer det konstnärliga livet i Sverige genom kurser och utbildningar samt ger ut Sveriges största konsttidskrift, Konstperspektiv.

Sveriges Konstföreningar har ca 1 400 anslutna konstföreningar, varav 30 av dessa finns i Bohuslän med ca 1000 medlemmar. Arbetet med konstföreningar engagerar ca 500 människor och alla arbetar ideellt och är utan tvekan Sveriges största folkrörelse.

Styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019

Bente Nielsen, ordförande

Inger Johansson , kassör

Eva Andersson, sekreterare 

Barbro Arén Svanvik

Anette Fosser

Suppleanter:

Birgitta Ehn

Christel Högdén

Kerstin Hillberg Åberg

Carl Bloom

Kristina Forsberg

Revisorer: Gunilla Måneskiöld-Hansson och Annika Nestorsson

Revisorssuppleant: Barbro Carlsson

Valberedning:  Anita Glantz, Eva Sörensson och Britt-Marie Helder