Föreningen

Tjörns Konstförening
Tjörns konstförening bildades i början av 60-talet och har sedan dess varit en viktig del av kulturlivet på Tjörn.

Föreningen har till syfte att öka förståelsen för konst genom att stödja högstadieskolornas bildarbete, arrangera konstutställningar, föredrag, konstresor och studiecirklar.

Varje år arrangeras en sommarutställning där vi visar en eller flera intressanta konstnärer. En konstresa arrangeras under våren samt hösten med besök på gallerier, museer eller hemma hos konstnärer i deras ateljéer. Även en kortare resa med ateljébesök under januari i närheten av Tjörn anordnas.

Vi samarbetar med Kulturnämnden på Tjörn, Akvarellmuseet och närliggande konstföreningar i en anslutning som har namnen ”konstmaffian”

Tjörns Konstförening är också medlem av Sveriges Konstföreningar som i stor omfattning stödjer det konstnärliga livet i Sverige genom kurser och utbildningar samt ger ut Sveriges största konsttidskrift, Konstperspektiv.

Sveriges Konstföreningar har ca 1 400 anslutna konstföreningar, varav 30 av dessa finns i Bohuslän med ca 1000 medlemmar. Arbetet med konstföreningar engagerar ca 500 människor och alla arbetar ideellt och är utan tvekan Sveriges största folkrörelse.

Styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018
Till  ordförande på 1 år valdes Bente Nielsen. Till vice ordförande valdes Gunilla Bövik Helgesson på 1 år. Omval till kassör Inger Johansson på 1 år. Till sekreterare valdes Eva Andersson på 1 år. Ordinarie ledamöter Barbro Arén Svanvik 1 år kvar, omval 2 år Anette Fosser. Omval av suppleant på 1 år, Kate Larsson. Nyval av suppleanter på 1 år, Birgitta Ehn, Christel Högdén, Kerstin Hillberg Åberg och Ann-Christin Bengtsson

Revisorerna Gunilla Måneskiöld-Hansson och Annika Nestorsson omvaldes.

Revisorssuppleant Barbro Carlsson omvaldes.

Nyval av valberedning:  Anita Glantz, Kristina Forsberg och Eva Sörensson